Biodynamische Therapie door Hilde Claes

Biodynamische therapie

Biodynamische therapie is een op het hele lichaamgerichte therapie. De psychische gesteldheid van de cliënt wordt benaderd via het lichaam.
 Biodynamische therapie is gebaseerd op de biodynamische psychologie en gericht op natuurlijke behandelingen.

In de biodynamische therapie wordt onderscheid gemaakt tussen een primaire en de secundaire persoonlijkheid. De primaire persoonlijkheid is onze onbevangen levenslust, spontaniteit, openheid om te ontmoeten. Primaire persoonlijkheid heeft basiszekerheid, stabiliteit en de moed om eigen kwetsbaarheid en pijn te voelen. Primiare persoonlijkheid heeft veerkracht en kan met tegenslagen omgaan.

Als er  te veel druk op ons uitoefent wordt en we niet kunnen zijn zoals we willen zijn, ontwikkelen we noodzakelijkerwijs onze zogenaamde secundaire persoonlijkheid. Dat kan al gebeuren vanaf je  jeugd. Deels is dit inherent aan de normale menselijke ontwikkeling. Deze secundaire persoonlijkheid word vanuit onze kindertijd niet alleen gevormd door strategieën om ons te beschermen tegen invloeden van de buitenwereld, maar zorgt er ook voor dat we innerlijke impulsen kunnen onderdrukken die zich anders tegen ons zouden kunnen keren. We ontwikkelen als het ware  noodzakelijke overlevingsstrategieën waardoor de dynamiek van onze  natuurlijke levensenergie geblokkeerd wordt. Dat uit zich vervolgens in ons denken, voelen, handelen en gevoel voor zingeving.

Lichaamsgerichte therapie

De biodynamische therapie gaat uit van de organische verbinding van lichaam en geest, waarbij ik als energetisch therapeut ervoor zorg dat levensenergie vrij en spontaan kan stromen  in alle lagen van ons zijn. De levensenergie manifesteert zich op verschillende niveaus in ons lichaam: compact in onze botten, krachtig stromend als we onze motorische spieren gebruiken, zacht stromend en pulserend in de vochthuishouding van ons bindweefsel en onze bloedsomloop, en in fijne subtiele trillingen in het energieveld van onze aura. Op het emotionele niveau manifesteert de levensenergie zich in gevoelens zoals vreugde, verdriet, boosheid, die zoeken naar ruimte en expressie. De subtielere energie van ons zenuwstelsel creëert een fijnmazig communicatiesysteem en maakt dat we kunnen denken, verbeelden en herinneren. In de kern van ons wezen zoeken we naar ontplooiïng van onze kwaliteiten en mogelijkheden, de intrinsieke drang van elk organisme. Biodynamische therapie ziet hierin levensenergie als de brandstof ervoor.

We ontwikkelen ons ervarenderwijs in relatie met onze omgeving. Dit gaat gepaard met conditionering van de levensenergie. Biodynamische therapie zorgt ervoor dat we deze conditioneringen kunnen herkennen en de energie die hierin gebonden is kunnen transformeren.  Ons leven wordt meer en meer van ons zelf in een proces dat we als thuiskomen ervaren. In de loop van onze ontwikkeling leiden die conditioneringen tot verstarring in bepaalde conclusies, aannamen, overlevingstrategieën. In ons lichaam vertalen die zich in energieblokkades in de verschillende lagen: zoals spierspanning, vloeistofdruk, blokkade in de ademhaling, pantsering in de spijsverteringsorganen.
 
De aandacht die naar het spijsverteringsstelstel gaat, is kenmerkend voor de biodynamische therapie.

 Biodynamische therapie is oplossingsgericht

Wanneer het moeilijk of onmogelijk is om emoties te uiten, ontstaan er gedragspatronen die aan de omgeving zijn aangepast. Soms zijn die gedragspatronen adequaat, maar niet altijd. Er kunnen ook psychische of lichamelijke blokkades door ontstaan.

Deze blokkades vormen in eerste instantie een beschermende weerstand, maar kunnen op den duur problemen opleveren. Het contact met de eigen emoties, de eigen levensenergie, gaat verloren en er kunnen gevoelens van onzekerheid, depressie, schuld en schaamte ontstaan. Het lichaam heeft van oorsprong het vermogen om zich te herstellen na gebeurtenissen die spanning veroorzaken. Biodynamische therapie gaat zich hierop focussen. Bij dit herstel spelen de darmen een belangrijke rol: deze verteren naast voedselresten ook spanningsresten van emoties. Wanneer de spanning in het organisme te hoog oploopt, stagneert de peristaltiek. Hiermee gaat het contact met het zelfregulerend vermogen verloren.

Biodynamische therapie werkt door het losmaken van spanningen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties. Door biodynamische therapie kan het contact met de eigen levensenergie en het zelfregulerend vermogen worden hersteld. Door biodynamische therapie kunnen er andere manieren ontstaan om met spanningen en emoties om te gaan. Wanneer je meer wil weten neem dan gerust contact met me op.

 

biodynamische therapie cranio sacrale therapie antwerpen hilde claes

Klik hier voor uitleg Matroesjka methode door Hilde Claes