Copyright 2014 Hilde Claes

Copyright 2014
Hilde Claes besteedt constante aandacht aan de informatie die op de website is geplaatst. Hilde Claes kan echter niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of nog juist is. Hilde Claes is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen. Op deze website en de inhoud ervan is het auteursrecht van toepassing. Niets hiervan mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Hilde Claes.