Cranio Sacrale Therapie Antwerpen Hilde Claes

Cranio sacrale therapie is een prachtige ondersteuningsvorm om mensen te helpen om de oorzaak van hun klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. De cranio sacrale therapie gaat vanuit dat de mens een totaliteit is van de diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, zul je als mens in alle opzichten optimaal in je vel gaan zitten en van daar uit je maximale potentieel gaan bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud.

Cranio sacrale therapie Antwerpen legt onverwerkte blokkades bloot ongeacht  op fysiek of emotioneel niveau. De blokkades zullen op den duur altijd doorwerken naar diepere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren negatief beïnvloeden. Dat wordt ervaren in lichamelijke klachten of moeheid. Maar bijvoorbeeld ook op emotioneel niveau of in het problemen ondervinden bij het aangaan of onderhouden van relaties. Bij kinderen kan het zich regelmatig uiten in veel huilen of in ontwikkelingsstoornissen, in hyperactief gedrag, faalangst, éénkennigheid of in slecht slapen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De cranio sacrale therapie beschouwt de mens als een geheel. Het is  in eerste instantie ook niet van belang of de oorzaak van de klachten van overwegend fysieke of emotionele aard zijn. Het gaat er om dat het zelfherstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van u wordt aangesproken en u vervolgens  in zal zijn om de aanwezige blokkades van lichamelijke of emotionele aard te ‘overwinnen.Op die manier kan de oude onverwerkte lading verwerkt en kunnen oude patronen doorbroken worden, zodat  je weer lekker in je vel gaat zitten.

Alles wat we meemaken of indrukken van essentieel belang worden opgeslagen in ons bind-weefsel.Een voorbeeld. Als u ziet dat er een fietser in volle vaart op u af komt rijden en  niet meer op tijd kunt wegspringen, dan zal op dat moment niet alleen de fysieke kracht die vrij komt bij het botsen van ons lijf tegen de fietser of de stoep, maar ook de emotionele kracht van bijvoorbeeld schrik, boosheid en pijn, in ons bindweefsel worden opgeslagen.

Bewust of onbewust is de inwendige onverwerkte lading en spanning van ons innerlijk systeem en ons bindweefsel zo groot geworden, dat onze innerlijke kracht niet meer voldoende kan doorkomen. Ontspanning is op wat voor manier dan ook noodzakelijk geworden We merken dat we  fysieke of emotionele klachten hebben waar we maar geen vat op kunnen krijgen.

Het bijzondere aan de cranio sacrale therapie Antwerpen is dat ik gebruik maak van mijn bijzonder gave om er achter te komen op welke plek en niveau zich de voor de cliënt meest belemmerende blokkade van dat moment zich in het lichaam bevindt.

Ik maak hierbij gebruik van het zogeheten cranio sacrale ritme ook wel ’ademhaling’ van de hersenen genoemd. Het cranio sacrale ritme is een mooi en moeilijk woord voor ons ‘hersenritme’ en is voor cranio sacrale therapie in wezen iemands persoonlijke controle- en indicatie lampje dat aangeeft waar een blokkade zich bevindt en wat die blokkade nodig heeft om weer in beweging gezet te worden.

Het uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten en het heiligbeen wordt veroorzaakt door de aanmaak en opname van de hersen- en ruggenmergvloeistof (in de hersenen), en het doorstromen van die vloeistof via ons ruggenmerg naar ons stuitje of heiligbeen. Ons hele functioneren wordt  op  een natuurlijke manier  geregeld door onze hersenen en ruggenmerg  centraal zenuwstelsel genaamd. Dit systeem regelt niet alleen onze ademhaling, maar bijvoorbeeld ook ons bewegingsapparaat, onze hartslag, spijsvertering en onze hormoonhuishouding. Hersenen vormen in wezen onze grote computer die verantwoordelijk is voor ons algehele welzijn.

Onze hersenen en wervelkolom met ruggenmerg worden beschermd door beweeglijke schedelbotten en omgeven door drie vliezen. De belangrijkste van deze drie vliezen is de Dura Mater. Deze omvat  als een soort kikkervisvormige ‘ballon’ de hersenen, wervelkolom met ruggenmerg. Dit wordt het cranio sacrale systeem genoemd. In dit semi hydraulisch en gesloten  werkende systeem circuleert en fluctueert dus de hersen- en ruggenmergvloeistof. Aanmaak van deze vloeistof in de hersenen veroorzaakt uitzetten van de schedelbotten. De opname van deze vloeistof veroorzaakt inkrimping van de schedelbotten, het zogeheten cranio sacraal ritme.

Om optimaal te kunnen functioneren is balans  tussen de voortdurende aanmaak en opname van de hersen-ruggenmergvloeistof  die in dit systeem geschiedt van groot belang. Het vormt de basis  van het functioneren van ons gehele zenuwstelsel. Daarmee ook voor alle andere fysiologische systemen en ook het gehele welbevinden beïnvloedt. Het bindweefsel, leidt namelijk via zijn spanning elke fysieke en emotionele ‘impact’naar dit semi hydraulisch werkende cranio sacraal systeem. Te veel of langdurige druk kan daar een disbalans creëren , waardoor dit uiteindelijk een aanslag op ons algehele lichamelijke- en emotionele welzijn kan gaan betekenen.

Bijvoorbeeld: een val op je stuitje kan uiteindelijk tot  kaak- of migraine klachten of depressiviteit gaan leiden. Klachten kunnen echter ook ontstaan door een virus, een operatie of door langdurige spanning (zoals angst, boosheid of je miskend voelen.) Door verstoring van deze balans kunnen er vervolgens blokkades ontstaan, die uiteindelijk de oorzaak kunnen worden van fysieke en/of emotionele klachten. In sommige gevallen zullen er meteen klachten ontstaan, in andere gevallen pas jaren later. Cranio sacrale therapie antwerpen kan hier een gezonde oplossing bieden.

cranio sacrale therapie antwerpen, osteopathie, manuele therapie, therapie

Cranio sacrale therapie Antwerpen Hilde Claes

Manuele therapie

Tijdens mijn cranio sacrale therapie antwerpen voel ik met mijn handen hoe het met dit zeer subtiele, maar over het hele lichaam voelbare sranio-sacraal ritme gesteld is waar er zich blokkades bevinden.

Bij het vinden van een blokkade tijdens cranio sacrale therapie blijkt dat op die plek het cranio-sacraal ritme verstoord is.Er kunnen er onverwerkte ladingen naar boven komen. Ik gebruik daar dan lokaal zeer subtiele manuele cranio sacrale therapie om deze blokkades op de wijze die lichaam en geest aankunnen, in beweging te zetten en zich  vervolgens kunnen oplossen in het niets.